Fotografi
Ordet "fotografi" är grekiska, och betyder ordagrant att skriva - eller måla - med ljus.
Jag har fotograferat sedan tidiga tonåren på 1970-talet, och lärde mig mörkrumsteknik av en granne som arbetade som teknisk chef på Kodak. Foto

Sedan dess har mitt målande och mitt fotograferande gått hand i hand, och jag har oftast kombinerat fotograferandet med andra uppdrag.

Mitt fotograferande har ofta varit en del av ett större projekt. Jag har framställt trycksaker eller hemsidor, och behövt bilder till detta, eller dokumenterat andra arbeten, eller fotograferat i syfte att framställa illustrationer eller måleri.

Kameran har alltid varit ett viktigt arbetsredskap för mig. Dock är det först de senare åren som de rena fotouppdragen tagit en allt större del av mitt professionella arbete med bild.

På min hemsida Photo Gallery kan du se en mängd smakprover på mitt fotografiska bildskapande, och bland annat se exempel på fotouppdrag jag utfört, till vilka kunder, och hur fotograferandet ofta integrerats med andra arbetsuppgifter. Photo Gallery

Streck

In English | Index | Välkommen!
Webdesign | Illustration | Måleri | Body Art | Foto
Grafisk form | Digital grafik | Kontakt

distans
Relaterade MultiArt-sajter

Photo Gallery